Mindre plen


Har utvidet bedet bak garasjen ytterligere i år. Her var det bare plen, også over berget
som hadde 20 cm fylling. Først kom treet som er hengende prydkirsebær. Sorten heter
‘Kiku-shidare-sakura’ og har klart seg bra. Videre har det gått gradvis etterhvert som
planter har kommet til. Bildet under er fra ifjor. Kanskje blir det litt strammere beplanting
til neste år igjen, vi får se.