Liv Heidi

‘Liv Heidi’, også kalt ‘Bruderosa’, er en gammel rose fra prestegården Alstadhaug i Trøndelag. Innsamlet av Hesleberg. Den tilhører gruppen Rosa spinossissima og har halvfylte blomster med god duft. Engangsblomstrende, H6-7 og rotekte. Setter en del rotskudd.
Liv Heidi

Old norwegien spinossissima hybrid. Pink semidouble flowers with good rose scent. Flowering in early summer.
Liv Heidi
Liv Heidi Liv Heidi
Liv Heidi
Photo © Edgar