Rød rose, ligner ‘Robusta’

En annen rød rose som fulgte med hagen. Ligner ‘Robusta’, men heller ikke sikker på denne.

Ukjent rød 2

Another red, resembling ‘Robusta’. Also heritage from the previous gardener.

Ukjent rød 2 Ukjent rød 2
Ukjent rød 2 Ukjent rød 2
Photo © Edgar