William Lobb

William Lobb
Denne rosen var feilmerket, men jeg tror det kan være ‘William Lobb’.